Володимир Співаковський

"Про опорные школы. Про амбиции страны. Про реформу, которая запускается в виде пилотного проекта. И про 7 проблем, которые нужно решить:

1. Чему учить
2. Кем учить
3. Как учить 
4. Зачем учить 
5. Как управлять 
6. Как финансировать 
7. И… про будущие результаты – какой должна быть система образования в стране, если попытаться вывести её на мировой уровень.

А вы с таким подходом согласны?"


0 Comments

Наше відділення

Будівельне відділення готує фахівців з 1971 року. За роки його існування  було підготовлено близько 2-х тисяч висококваліфікованих спеціалістів, які працюють на теренах України,  практично в усіх куточках колишнього СРСР та за кордоном.

Ось імена лише деяких з них: Загороднюк С.А - перший заступник Президента Холдінгової компанії «Київміськбуд»; Бальчев Д.Т. – архітектор, член Союзу архітекторів Росії; Кожухаренко І. – випускник 1977р., живе в Росії, довгий час працював на Останкінській телевежі; Вільдерман А. – випускник 1978р., працював заступником міського голови; Сергієнко В. – випуск 1983р., кандидат юридичних наук, зараз на викладацькій роботі в Харкові; Пєнов Д.М. – директор МП "Світязь".

Високий базовий рівень випускників технікуму багатьом дозволив  отримати вищу освіту в області юриспруденції, працювати  в інших галузях народного господарства. Наприклад, Суворов В. – випускник 1982р., суддя;   Малюкін Ю.- випускник 1987р., заступник начальника місцевого відділення УМВС.

Першим завідувачем будівельним відділенням був Соловйов В.Г. Він очолював відділення до 1985р. У подальшому   відділення очолювали   Кожевніков В.К. (1985-1992рр.), Тіщенко Г.П. (1992-1998рр.), Сєрова І.В. (1998-2001рр.), Стефанюк М.М. (2001-2008рр.), Сєрова І.В. (2009-2012). Сьогодні завідувачкою відділенням є Каріка А.Б.

3 Comments

Нетипові заняття при викладанні спеціальних дисциплін

12.03.2015 р. відбулось відкрите засідання циклової комісії будівельних дисциплін (протокол №9).

 

Тема: «Нетипові заняття при викладанні спеціальних дисциплін»

Методична мета: обмін досвідом в підготовці та проведенні різних типів занять.

Наочне забезпечення: нормативно-довідкова література; методичні розробки викладачів.

Комп'ютерне забезпечення: методична література в електронному вигляді, зразки творчих робіт, відео матеріали, презентації тощо.

План засідання:

1.     Вступна частина: доповідь голови циклової комісії Статірової І.О.: "Нетипові заняття в навчально-виховному процесі вищої школи"

2.     Доповіді членів комісії:

2.1.Викладач Сєрова І.В. - "Мобільність при проведенні практичних робіт згідно Болонського процесу при вивченні дисципліни "Основи оцінки нерухомості та її аналізу". Урок – екскурсія в м.Одеса. Тема «Моніторинг купівлі купівлі-продажу житлової нерухомості».

2.2.Викладач Орловська А.А.:

Семінарське бінарне заняття з викладачем будівельних дисциплін Карікою А.Б. на тему: «Деревина та галузь її застосування у сучасному будівництві»

Семінарське бінарне заняття з викладачем англійської мови Пономаренко Н.В. на тему: «Традиційні будівельні матеріали у сучасному будівництві»

2.3.Викладач Висоцька Г.І. : Застосування нетипових прийомів при поясненні матеріалу дисципліни «Економіка будівництва»

2.4.Викладач Кузнєцов С.В.: Використання електронного посібника при проведенні практичних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація, реконструкція та модернізація будівель»

2.5. Викладач Каріка О.Б.:

Використання уроку- екскурсії при вивченні дисципліни «Виробнича база в будівництві» та «Сільськогосподарські будівлі»

Застосування інноваційних методів при проведенні семінарських занять з дисципліни «Виробнича база в будівництві»

2.6. Викладач Маріна І.Г.: Творчий підхід при проведенні практик для студентів спеціальності «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр».

2.7.Викладач Тіщенко Г.П.: Позааудиторна робота зі студентами

2.8.Викладач Каріка А.Б.:

Підсумкове заняття з елементами  гри на тему : «Каркаси промислових будівель» з дисципліни «Будівельні конструкції»

Інтерактивна лекція – візуалізація на тему «Будівництво в сейсмічних районах» з запрошенням проектувальника –архітектора з дисципліни «Будівельні конструкції»

Підсумкове семінарське заняття на тему: «Зарубіжний досвід функціонування фермерських господарств» з дисципліни «Сільськогосподарські будівлі»

3.     Виступи присутніх.

4.     Заключна частина:

 

Заключне слово завідуючої будівельним відділенням Каріки А.Б.

0 Comments