Статірова Ірина Олександрівна, 

викладач архітектурних та будівельних дисциплін, голова циклової комісії

 

 

Життєве кредо: "Доки людина творить добро, їй не загрожує небезпека зіткнутися з невдячністю."

Франсуа де Ларошфуко

Педагогічне кредо: "Самовдосконалення через пізнання нового"

 

 

В 2004 році вступила до Одеської державної академії будівництва та архітектури, яку в 2009 році закінчила, отримавши диплом з відзнакою. 

На протязі 2009 року працювала за спеціальністю на виробництві.

В січні 2010 році була прийнята на посаду лаборанта навчальної частини Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму, а з вересня 2010 року отримала посаду викладача Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму.

З грудня 2011 року по серпень 2013 року перебувала у відпустці  з приводу догляду за дитиною.

В 2014 році закінчила другу вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З вересня 2014 року займаю посаду голови циклової комісії спецдисциплін спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та спеціальності 5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр».

 

Дисципліни, що викладаю:

"Конструкції будівель і споруд"

"Основи розрахунку будівельних конструкцій"

"Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель і споруд"

еконструкція і реставрація"

Курсове проектування

Дипломне проектування

 

Відкрите заняття, що було проведено:

23.04.2015 р - "Покриття і підвісні стелі" з дисципліни "Будівельні конструкції"

25.02.2016 р. - "Загальні відомості про конструкції з дерева та пластмас" з дисципліни "Основи розрахунку будівельних конструкцій"

29.03.2017 р. - «Реставрація пам'яток архітектури Європи та України» з дисципліни «Реконструкція і реставрація»

 

Відкрите засідання циклової комісії, що були проведені:

12.03.2015 р. - «Нетипові заняття при викладанні спеціальних дисциплін»

30.03.2017 р. - «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами ІКТ»

23.11.2017 р. - «Методологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації вищої освіти та сучасних вимог ринку праці»

 

Академічна група:

Виконувала обов'язки куратора групи Б-12 в 2010-2011 н.р. 

 

Пізнати і навчити студента. У цій складній справі немає готових рецептів. Але вважаю, що насамперед треба зрозуміти студента як особистість, розгледіти його індивідуальні особливості. "Прив'язуючи" навчальні завдання до життєвого досвіду студента, використовуючи сучасні технології досягаю поставленої мети самореалізації кожної особистості.

 

Котрий рік навчаю студентів та щоразу навчаюся від них сама. Тому успіх своєї педагогічної праці вбачаю у постійному спілкуванні з ними, у взаємній повазі педагога і студента, у вмінні "запалити" їх до роботи. Працюючи, прагну не робити поділу між дітьми на сильних і слабих, а вчу їх цінувати свою працю та намагатися виконувати її якнайкраще.