Нетипові заняття при викладанні спеціальних дисциплін

12.03.2015 р. відбулось відкрите засідання циклової комісії будівельних дисциплін (протокол №9).

 

Тема: «Нетипові заняття при викладанні спеціальних дисциплін»

Методична мета: обмін досвідом в підготовці та проведенні різних типів занять.

Наочне забезпечення: нормативно-довідкова література; методичні розробки викладачів.

Комп'ютерне забезпечення: методична література в електронному вигляді, зразки творчих робіт, відео матеріали, презентації тощо.

План засідання:

1.     Вступна частина: доповідь голови циклової комісії Статірової І.О.: "Нетипові заняття в навчально-виховному процесі вищої школи"

2.     Доповіді членів комісії:

2.1.Викладач Сєрова І.В. - "Мобільність при проведенні практичних робіт згідно Болонського процесу при вивченні дисципліни "Основи оцінки нерухомості та її аналізу". Урок – екскурсія в м.Одеса. Тема «Моніторинг купівлі купівлі-продажу житлової нерухомості».

2.2.Викладач Орловська А.А.:

Семінарське бінарне заняття з викладачем будівельних дисциплін Карікою А.Б. на тему: «Деревина та галузь її застосування у сучасному будівництві»

Семінарське бінарне заняття з викладачем англійської мови Пономаренко Н.В. на тему: «Традиційні будівельні матеріали у сучасному будівництві»

2.3.Викладач Висоцька Г.І. : Застосування нетипових прийомів при поясненні матеріалу дисципліни «Економіка будівництва»

2.4.Викладач Кузнєцов С.В.: Використання електронного посібника при проведенні практичних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація, реконструкція та модернізація будівель»

2.5. Викладач Каріка О.Б.:

Використання уроку- екскурсії при вивченні дисципліни «Виробнича база в будівництві» та «Сільськогосподарські будівлі»

Застосування інноваційних методів при проведенні семінарських занять з дисципліни «Виробнича база в будівництві»

2.6. Викладач Маріна І.Г.: Творчий підхід при проведенні практик для студентів спеціальності «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр».

2.7.Викладач Тіщенко Г.П.: Позааудиторна робота зі студентами

2.8.Викладач Каріка А.Б.:

Підсумкове заняття з елементами  гри на тему : «Каркаси промислових будівель» з дисципліни «Будівельні конструкції»

Інтерактивна лекція – візуалізація на тему «Будівництво в сейсмічних районах» з запрошенням проектувальника –архітектора з дисципліни «Будівельні конструкції»

Підсумкове семінарське заняття на тему: «Зарубіжний досвід функціонування фермерських господарств» з дисципліни «Сільськогосподарські будівлі»

3.     Виступи присутніх.

4.     Заключна частина:

 

Заключне слово завідуючої будівельним відділенням Каріки А.Б.

Write a comment

Comments: 0